De Vereniging Brainport Centre for Technology & Law (BCTL) richt zich op MKB, grootbedrijf en start-ups die behoefte hebben aan ondersteuning bij de vaak complexe processen van innovatie en bij de juridische aspecten van nieuwe technologische ontwikkelingen.

Het doel is bedrijven te ondersteunen en te begeleiden met kennis over de wet- en regelgeving omtrent nieuwe technologie.

 • Additive Industries

  Additive Industries ondersteunt de totstandkoming van het hoogwaardig expertisecentrum en een instituut voor geschillenoplossing. Er is bij het bedrijfsleven grote behoefte aan laagdrempelige toegang tot kennis en best practices op het snijvlak recht en technologie. Eenzelfde behoefte bestaat aan het efficiënt en snel oplossen van geschillen met gecombineerde kennis van recht en technologie. Door het gebrek aan kennis en begrip van technologie kan de reguliere rechtspraak technologiegeschillen niet adequaat afhandelen.

   
 • De Orde van Octrooigemachtigden

  De Orde van Octrooigemachtigden ondersteunt de totstandkoming van het hoogwaardig expertisecentrum en een instituut voor geschillenoplossing.Er is bij het bedrijfsleven grote behoefte aan laagdrempelige toegang tot kennis en best practices op het snijvlak recht en technologie.Eenzelfde behoefte bestaat aan het efficiënt en snel oplossen van geschillen met gecombineerde kennis van recht en technologie. Door het gebrek aan kennis en begrip van technologie kan de reguliere rechtspraak technologiegeschillen niet adequaat afhandelen.

   
 • Eric van Schagen, CEO - Simac

   

  "Het zou een goed voornemen zijn om een geschikt persoon te vinden die de vereniging bekendheid geeft en de dienstverlening aan de markt verkoopt."

   

  "Het arbitrage instituut kan een rol spelen wanneer partijen nog geen formeel conflict hebben maar dit wel dreigt. Die rol ligt dan in het aan de hand van de gemaakte afspraken glad trekken van het proces om tot het gewenste eindresultaat te komen."

   
 • Guido Dierick, Senior VP and General Counsel - NXP

   

  "In geval van arbitrage zouden partijen naar eigen inzicht arbiters moeten kunnen kiezen."

   

  "De vereniging dient zich te richten op specifieke onderdelen en daarin onderscheidend te zijn; trek het vooral niet te breed."

   
 • Cor van de Ven, Owner - Vencomatic Group

   

  "De vereniging BCTL zou zich sterk moeten maken voor het bij elkaar brengen van verschillende innovatieve MKB bedrijven. Clustervorming op basis van specifieke octrooien die in het bezit zijn van innovatieve MKB bedrijven zou hiervoor een uitstekende oplossing kunnen zijn"


  "Er is veel behoefte aan het bij elkaar brengen van innovatieve initiatieven en bedrijven in de Food sector in combinatie met IT. De vereniging BCTL zou deze kans kunnen oppakken "

   
 

Geschillenbeslechting

De Vereniging Brainport Centre for Technology & Law is ook bezig met het opzetten van een onafhankelijk instituut voor beslechting van technologiegeschillen. Deze wordt ondergebracht in een aparte stichting. Elders op deze site leest u daarover meer.

Meld u aan als lid!

U kunt zich nu al aanmelden als lid van de vereniging door een email te sturen aan secretariaat@brainporttechlaw.nl. Geef daarbij svp aan of u een bedrijfslidmaatschap of een persoonlijk lidmaatschap wenst, Voor de contributie zie de webpage over lidmaatschap.

Contact

Vereniging Brainport Centre for Technology & Law
Ten Hagestraat 5A, 5611 EG Eindhoven
secretariaat@brainporttechlaw.n

footer-image-bp