| Inloggen | Lid worden
Terug naar boven

Workshop

WEBINAR AI, HEALTHCARE AND LAW

MMC Innoveert en Brainport Techlaw organiseren een webinar over de toepassing van Artificial Intelligence in Healthcare. In vier presentaties zullen verschillende aspecten aan de orde komen. Als eerste zal een concrete toepassing van AI in het Máxima MC worden toegelicht. Vervolgens zal CZ  toelichten hoe een zorgverzekeraar innovaties zoals AI stimuleert. Daarna zullen de juridische uitdagingen en oplossingen van AI in Healthcare worden toegelicht. En tenslotte worden sociaal/ethische aspecten van AI besproken.

Wanneer : dinsdag 22 september 2020
Aanvang : 15.00 uur
Einde : 16.30 uur
Deelname : gratis

Sprekers

  • Dr. ir. Carola van Pul, Klinisch Fysicus Máxima MC, Associate Prof. Department of Applied Physics, School of Medical Physics and Engineering TU/e.

Patient Monitoring, alarmen en ontwikkelingen Machine Learning in klinische toepassingen in het Máxima MC.

 

  • Tjerk Heijmens Visser, Adviseur Strategie en Organisatieontwikkeling bij CZ  

Rol van de zorgverzekeraar bij de inzet van AI in Healthcare. 

CZ gelooft dat Personalized Medicine betere zorg biedt, want de gemiddelde patiënt bestaat niet. Beslissingsondersteuning in de zorg (AI) is daarbij essentieel.

Tjerk zal in zijn presentatie laten zien wat de visie van CZ op Personalized Medicine is, welke uitdagingen en oplossingen CZ ziet in de opschaling van AI in zorg, en hoe CZ denkt dat privacy gewaarborgd kan worden in het bepalen van de waarde van zorginnovaties.

  • Mr. Jos van der Wijst, advocaat bij BG.legal

Juridische aspecten van AI in Healthcare. Het werken met data(sets) en algoritmes leidt tot specifieke juridische vragen (privacy, aansprakelijkheid, privacy). Zeker wanneer gebruik wordt gemaakt van bijzondere persoonsgegevens (health data). Jos zal deze aanstippen en aangeven hoe hier mee om te gaan.

 

  • Dr. Wieke Betten, onderzoeker Radboud Universiteit (afdeling Institute for Science in Society)

In het onderzoeksproject ‘Bridging the gap - Co-creating a socially robust practice for the use of big data and artificial intelligence’ onderzoekt Wieke specifieke nieuwe technologische ontwikkelingen in de werkelijke wereld: in de werkpraktijk van artsen en in het dagelijks leven van patiënten. Daarbij wordt gebruik gemaakt van inzichten uit de ethiek en sociologie van technologie. Hoe verandert een nieuwe diagnostische test de zorg aan patiënten en het werk dat een arts of zorgverlener kan of moet doen? Hoe zorgen we ervoor dat nieuwe ontwikkelingen aansluiten bij de werkpraktijk en leefwereld? Wieke zal aan de hand van twee studies meer vertellen over de sociologie van technologische ontwikkelingen en het belang van empirisch onderzoek bij het begrijpen van deze ontwikkelingen in de werkelijke wereld.Aanmelden:

Vooraf aanmelding is vereist. U kunt zich per email aanmelden via: secretariaat@brainporttechlaw.nl . Na aanmelding ontvangt u een bevestiging van uw aanmelding. Een dag voor het webinar ontvangt u de link waarmee u op de dag van het webinar toegang tot het webinar krijgt.