| Inloggen | Lid worden
Terug naar boven

Joint event

Webinar beschermingsmogelijkheden van AI

Kun je AI (artificial Intelligence) beschermen met een intellectueel eigendomsrecht? Zo ja wat kun je beschermen? Het getrainde model, het algoritme, het resultaat van een getraind model? En hoe kun je het dan beschermen? Met een octrooi? Wie is dan uitvinder, eigenaar van het octrooi? En als je het niet kunt beschermen met een IE recht, wat heb je dan aan mogelijkheden om het exclusief te houden? Deze en meer vragen worden besproken in dit webinar.

Tijdens dit webinar worden twee presentaties gehouden:

 

Jos van der Wijst, advocaat Data en IE bij BG.legal 

Bij een AI project is er meestal een opdrachtgever (die het AI model wil gaan gebruiken) en een opdrachtnemer (die het AI model traint en geschikt maakt om datasets door het AI model te laten onderzoeken). Degene die het AI model traint zal dit model mogelijk willen beschermen/hergebruiken. Kan dat met een Intellectueel Eigendomsrecht? Of hij wil bij het verdere gebruik van het AI model betrokken blijven. De opdrachtgever wil mogelijk ook andere partijen kunnen inschakelen bij het verdere gebruik van het AI model. Al deze aspecten zullen besproken worden.

 Patrick Busch, octrooigemachtigde bij De Vries en Metman 

Uitvindingen die gebruik maken van artificiële intelligentie zijn niet uitgesloten van octrooieerbaarheid, maar niet alle uitvindingen die gebruik maken van artificiële intelligentie zijn te octrooieren. Dit gedeelte van het webinar gaat onder andere over welke types van AI uitvindingen octrooieerbaar zijn en in hoeveel detail een AI uitvinding en de voordelen daarvan in een octrooiaanvraag beschreven moeten worden. Ook wordt eigendom en uitvinderschap van uitvindingen die door een AI systeem zijn gedaan besproken.”

Programma 

15.00     : ontvangst en opening door Jos van der Wijst

15.05     : bescherming met een octrooi door Patrick Busch

15.25     : bescherming met auteursrecht /  databankrecht/bedrijfsgeheim door Jos van der Wijst

15.45     : Q&A

16.00     : einde

Het webinar wordt mede mogelijk gemaakt door  NL AI Coalitie https://nlaic.com/ en Brainport Techlaw https://brainporttechlaw.nl/

U kunt zich via dit formulier aanmelden.