| Inloggen | Lid worden - English
Terug naar boven

Algemene voorwaarden

Deze website bevat slechts algemene informatie en dient niet als juridisch advies te worden beschouwd. Ook de aangeboden modelovereenkomsten zijn slechts bedoeld ter oriëntatie. Het gebruik van de op deze website aangeboden modellen is geheel voor uw eigen risico. Uiteraard geven wij daarmee geen advies of garantie dat het betreffende model passend is voor uw situatie.

U dient nimmer af te gaan op de informatie of modellen op deze website alleen. Wij adviseren u te allen tijde specifiek juridisch advies in te winnen.

Hoewel aan de inhoud van deze website grote zorg is besteed, is Brainport Centre for Technology & Law nimmer aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als gevolg van het gebruik van modellen of de onjuistheid of onvolledigheid van informatie op deze website of aangeboden informatie en modellen. Door de kennisneming van de inhoud van deze website, aanmelding voor nieuwsbrieven, het verzenden van informatieverzoeken of downloaden van informatie of modellen ontstaat geen relatie van enigerlei aard tussen Brainport Centre for Technology & Law en de ontvanger van de informatie.

Deze website kan links naar andere websites bevatten. Brainport Centre for Technology & Law heeft geen zeggenschap over de inhoud van die andere websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of verdere links op die andere websites.

Verzending van webformulieren of andere berichten aan Brainport Centre for Technology & Law geschiedt zonder beveiliging en geheel voor risico van de verzender.

Intellectuele eigendomsrechten
Deze website bevat informatie, gegevens, software, foto’s, grafische voorstellingen en andere materialen die door het auteursrecht, merkenrecht of ander eigendomsrecht zijn beschermd. Gebruik van dergelijke informatie zonder onze uitdrukkelijke toestemming is niet toegestaan. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website, waaronder de programmatuur, teksten, foto’s, beelden en/of geluiden berusten bij ons en/of bij degene van wie wij een licentie verkregen hebben.

Terug