| Inloggen | Lid worden - English
Terug naar boven

Geschillen / TDS

Technology Dispute Solutions (TDS)

Helaas betekent ondernemen en innoveren ook dat je conflicten kunt krijgen. Met een partner, medewerker, leverancier of concurrent bijvoorbeeld. Soms is een externe partij nodig om een conflict op te lossen. Maar procederen voor een rechter vraagt een enorme investering in zowel tijd als middelen. Daarom heeft Brainport TechLaw zich ingezet voor de oprichting van een geschilleninstituut, gebaseerd op arbitrage: een deskundig, voordelig, snel en vertrouwelijk alternatief voor procederen.

Arbitrage via TDS

TDS biedt onafhankelijke beslechting van geschillen op het terrein van technologie. Daarnaast biedt het instituut de mogelijkheid te voorzien in mediation of bindend dan wel niet-bindend advies. Arbitrage via TDS werkt (bij voorkeur) elektronisch. Zelfs een arbitragezitting wordt via videoconferencing gehouden, tenzij partijen samen liever een fysieke zitting willen. Dit bespaart – zeker in internationale geschillen – veel kosten. Het arbitrage instituut zal volledig los staan van het kenniscentrum Brainport TechLaw en zal een onafhankelijk bestuur en secretariaat krijgen.

Tijdsplanning

Brainport TechLaw verwacht in het eerste kwartaal van 2019 de kopgroep te formeren die TDS gaat op- en inrichten, in samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven (TUe), Juridische Hogeschool (een gecombineerde Hogeschool van Fontys en Avans Hogeschool) en Tilburg University (TILT). Medio 2019 zullen de contouren staan. Waar mogelijk wordt samengewerkt met bestaande arbitrage instituten.

Terug