| Inloggen | Lid worden - English
Terug naar boven

Voorwaarden Brainport TechLaw IP spreekuur

Tijdens het Brainport TechLaw IP spreekuur kun je vragen stellen aan een IP-deskundige en ontvang je algemene informatie. Hiermee kun je bepalen of je een IP-deskundige moet inschakelen en zo ja, welke (juridisch / fiscaal).

De informatie die je tijdens het IP spreekuur ontvangt, is niet allesomvattend en niet bedoeld als juridisch advies. Deze kan dan ook nooit als zodanig worden beschouwd, ongeacht de informatie die wordt uitgewisseld.

Het uitwisselen van informatie leidt er niet toe dat er met de betreffende IP-deskundige een cliënt-dienstverlener relatie ontstaat. Dit betekent dat de informatie die je uitwisselt niet valt onder een eventueel beroepsgeheim van de betreffende IP-deskundige. Verstrek dan ook geen vertrouwelijke informatie waarvan je wilt dat deze onder een beroepsgeheim valt. Een en ander neemt niet weg dat de IP-deskundige op het Brainport TechLaw IP spreekuur vertrouwelijk met je informatie zal omgaan.

Het verstrekken van informatie tijdens het Brainport TechLaw IP spreekuur aan een IP-deskundige betekent niet dat het kantoor van de betreffende IP-deskundige daardoor vervolgens een conflicterend belang zou krijgen in een dossier dat nu of in de toekomst in behandeling is van het kantoor van de betreffende IP-deskundige. Dit betekent dat (het kantoor van de) deskundige geen formeel belemmering heeft/krijgt om op te treden voor een tegenpartij van u. .

Brainport TechLaw is zorgvuldig als het gaat om het selecteren van de deskundigen die deelnemen aan het IP spreekuur. Brainport TechLaw kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kan aan de informatie die tijdens het IP spreekuur wordt verstrekt, alsmede eventueel per e-mail of op andere wijze verstrekt advies geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt Brainport TechLaw geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de verstrekte informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het IP spreekuur.

Terug